Četvrtak, 25 Listopad 2018 00:00

Natječaj za najam poslovnog prostora na određeno vrijeme (Ulica Pavla Radića 2a)

Klasa: 112-02/18-01/03

Ur.broj:2177-20-01-18-01

Požega, 24. listopad 2018.godine

 

Na temelju članka 11. stavka 9 i Članka 35. stavka 12. Statuta Požeškog športskog saveza – Požega od 01. prosinca 2014.godine, zaključka Izvršnog odbora Požeškog športskog saveza od 18.10.2018.godine, Suglasnosti grada Požege od 16.10.2018.godine, Glavni tajnik Požeškog športskog saveza dana 24. listopada 2018.godine, raspisuje

 

                                                                                         N A T J E Č A J

                                                                 za najam poslovnog prostora na određeno vrijeme

 

                                                                                                  I.

Poslovni prostor na lokaciji Pavla Radića 2a sastoji se od: 1.Poslovnog prostora ugostiteljskog objekta na katu zgrade 2.Poslovni prostor u zgradi veličine 12 m2 Poslovni prostor se iznajmljuje se na određeno vrijeme i to od 01.studenoga 2018.godine do 01. lipnja 2019.godine. Početna cijena mjesečnog najma za poslovni prostor pod stavkom 1. je 1.500.00 kn a za poslovni prostor pod stavkom 2. je 600,00 kn mjesečno.

 

                                                                                                 II.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku: - Zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište ( za fizičku osobu) odnosno naziv tvrtke i sjedište (za pravnu osobu) , osobni identifikacijski broj (OIB). - Presliku osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba, - Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvadak iz nadležnog registra iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru za koji se natječe, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik - Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe

 

                                                                                                 III.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u pisanom obliku u roku pet (5) dana od dana objave natječaja na internet stranicama Požeškog športskog saveza i to neposredno ili preporučenom poštom, na adresu: Požeški športski savez grada Požege, Antuna Kanižlića 14 A, 34000 Požega, sa naznakom: "za natječaj za poslovni prostor". Rok za prijavu je 30.10.2018. do 14,00 sati.

 

                                                                                                 IV.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

                                                                                                V.

Natjecatelj koji na natječaju bude izabran dužan je sklopiti Ugovor o najmu poslovnog prostora u kojem će se regulirati sva prava i obveze u roku od 8 dana od provedenog natječaja

                                                                                                VI.

O rezultatima postupka natječaju, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                                                                                                      Glavni tajnik:

                                                                                                                                                                                                  Željko Mitrović 

Pročitano 615 puta Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 25 Listopad 2018 16:18